Environmentalistika

Alternatívne tuhé palivo vašich kachiel a krbov: Papierové brikety.Blíži sa čas letných prázdnin a dovoleniek. S letom prichádza i čas užívania si bezstarostných chvíľ pohody, ktoré so sebou toto priaznivé a slnečné ročné obdobie prináša. Zatiaľ čo hlavne pre dnešných mladých je leto symbolom slobody a zážitkov súčasného okamžiku, pre našich slovanských predkov patriacich k indoeurópskej rodine národov, znamenalo leto vždy „predzimie“. Naši predkovia si vážili letnú blahosklonnosť prírody o to viac, že poznali úskalia krutých zím – tých zím, ktoré dokázali prežiť iba vďaka svojej usilovnej práci a príprave v lete.

Zber hríbov v roku 2050 (Ben Heim)Každý jedinec je zodpovedný za ochranu životného prostredia. Nestačí túto problematiku nechávať na hlavných znečisťovateľov životného prostredia (priemysel, doprava, energetika...). Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného bohatstva, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich využívame my. Zdá sa nám, že obyčajní ľudia nemajú možnosť riešiť problémy, ktoré sú spôsobené výrobou (materiálov, súčiastok, polovýrobkov, výrobkov, energie), ťažbou nerastných surovín, či nákladnou dopravou.

Existujú ľudia, ktorí sa domnievajú, že globálne otepľovanie je mediálny výmysel, či zbytočné strašenie obyvateľstva. Je tomu tak, alebo skutočne dochádza k výraznej teplotnej zmene na našej planéte? Aká je príčina, že priemerná teplota sa každým rokom zvyšuje a topia sa ľadovce? Čo zapríčiňuje posuv ročných období? Opäť je na vine človek a jeho výroba, alebo je to prirodzený prírodný proces?

Bratislava 17. mája 2006 (TASR) – Francúzska nadnárodná vodárenská spoločnosť Veolia Voda bude zabezpečovať dodávky vody v Banskobystrickom a Popradskom kraji. Veolia tak bude najbližších 30 rokov dodávať vodu pre približne 950 000 obyvateľov a 750 obcí, čím získa zhruba 20 % slovenského vodárenského trhu. Na susednom českom vodárenskom trhu ma približne 45 % podiel.

Z každého dychu človeka, z každého živého tvora a rastlinky, z potokov, riek, morí a oceánov sa neustále vyparuje voda. Vysoko nad zemou sa vodná para ochladzuje a mení sa na kvapky, ktoré znovu následne padajú k zemi. Vodná kvapka padá vzduchom aj niekoľko kilometrov a obohacuje sa o oxid uhličitý. Stáva sa z nej vodná kvapka obsahujúca veľmi slabú kyselinu uhličitú. Pre tvorbu jaskýň je dôležité podložie z vápencov a dolomitov.

Slovnaft komínyČlovek počas svojej existencie dokázal prírodu vychýliť z rovnováhy, narušiť ekosystémy a veľkú časť prírodného životného prostredia (živého i neživého) premeniť na umelé. Okolie si prispôsobuje podľa svojich túžob a potrieb. Tým neustále zaťažuje životné prostredie.

Čierne zlato v NigériiNafta v oblasti Nigérie bola považovaná za zdroj bohatstva. Obyvatelia očakávali príchod lepších časov, vzrast ekonomiky, úrovne obyvateľstva... Po polstoročí však Nigérijčania vyhlasujú, že bez nálezísk ropy by sa im žilo lepšie. Prečo je tomu tak? Kto je na vine ich biede a nekončiaceho zúfalstva? Kto bohatne na ich úkor a berie im aj to, čo pred 50 rokmi bolo zdrojom ich obživy? Aké následky má ťažba nafty nielen na životné prostredie?

žena nákup nakupovanie1. Všímam si miesto výroby

Uprednostňujem nákup slovenských výrobkov, najlepšie z vlastného regiónu. Podporujem slovenských výrobcov a slovenskú ekonomiku, šetrím náklady na dopravu, znižujem množstvo emisií a import.

2. Všímam si zloženie výrobku

Nekupujem výrobky, ktoré obsahujú škodlivé materiály a toxické látky. Uprednostňujem sklo a drevo pred plastami, bavlnu pred syntetickými vláknami, prírodné materiály pred chemicky upravovanými, recyklovaný papier pred nerecyklovaným, atď.

14 stručných zásad správania sa ekonomicko-environmentálne. 14 stručných zásad ako spraviť svoju vlasť krajšou a zdravšou.

Zábava