Nový Most – Most SNPV marci tohto roku mestskí poslanci Bratislavy schválili, že Nový most sa 28. 8. 2012 vráti k svojmu pôvodnému názvu Most SNP. Tento most bol stavaný v rokoch 1967 až 1972. 26. augusta 1972 bol daný do užívania. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia v kategórii mostné stavby. Most SNP slúžil ako predloha pre zavesený most Vanšu tilts v lotyšskom hlavnom meste Riga na rieke Daugava.

Išlo o druhý most v Bratislave a určitý čas predstavoval najvýznamnejšiu dopravnú tepnu cez Dunaj v Bratislave. Komunisti názvy väčšiny mostov v Bratislave ideologizovali. Prvý most bol Mostom Červenej armády, druhý most Mostom SNP, Prístavný most bol Mostom hrdinov Dukly.

V pôvodných návrhoch mal mať druhý bratislavský most presklený stred, mali sa na ňom nachádzať kaviarne, reštaurácie a predajne suvenírov. Nakoniec však stred mosta slúži inžinierskym sieťam a z Petržalky ním vedie vodovodné potrubie pre Staré mesto.

Málokto z Bratislavčanov pozná dizajnérsky zámer tohto mosta. Hoci stavba pôsobí moderne, jej dizajnérsky zámer má však pozadie symbolizujúce staršie časy. Projektovali ho architekt Jozef Lacko a statik Arpád Tesár.

Profesor Lacko nadizajnoval laná ako opraty, ktoré držal jeho otec, keď šiel k rieke po vodu alebo piesok a pri brehu musel kone prudko zastaviť, aby kone voz nestrhli do vody. Aby dosiahol potrebnú silu, musel sa nahnúť dozadu. Naklonený pylón teda symbolizuje chrbát, laná konské opraty a reštaurácia na samom vrchu azda klobúk.

Z tejto reštaurácie je aj veľmi atraktívny výhľad nielen na celú Bratislavu, ale aj do širšieho okolia.

Výstavba mosta umelo naštrbila celistvosť Bratislavského hradu a Dómu svätého Martina. Výstavba mosta dala zároveň definitívny podnet na zbúranie chátrajúcej synagógy, ktorá takisto pôsobila svojím slohom pre Staré mesto rušivo. O tom sa možno presvedčiť v súčasnosti, keď je vystavená maketa tejto synagógy v blízkosti pôvodného miesta.

Po revolúcii bol Most SNP premenovaný na Nový most, hoci bol fakticky druhý najstarší, keďže už bol takmer dostavaný štvrtý bratislavský most cez Dunaj. Mnohí Bratislavčania však druhý most nazývali Novým mostom, lebo Starý most (pôvodným názvom Most Františka Jozefa) bol postavený v rokoch 1889 – 1890 a výstavba Mosta SNP predstavovala v tomto smere obrovskú revolúciu.

Návrat k pôvodnému názvu tohto mosta vnímam ako určitý krok späť do komunistickej fetišizácie dejín. Slovenské národné povstanie je totiž udalosťou, ktorá si nezaslúži takú mystifikáciu, akej sa jej dostáva, ale skôr triezve a objektívne zhodnotenie, ako to robia niektorí súčasní slovenskí historici.

Chcem veriť, že počin mestského zastupiteľstva Bratislavy v podobe premenovania Nového mosta na Most SNP nebude mať žiadny vplyv na to, že naše dejiny budeme skúmať čo najviac objektívne.

Zábava