Násilie v Keni (ilustračný obrázok)Od 12. storočia tvorilo územie Kosova centrum vznikajúceho srbského štátu a v období stredoveku už bolo centrom srbského kráľovstva. Od roku 1346 sa vtedajšie kosovské stredisko Peč stalo sídlom patriarchu pravoslávnej cirkvi. Osud Kosova a vlastne celého Srbska, Balkánu a Európy ovplyvnila bitka na Kosovom poli, ktorá sa odohrala 15. júna 1389 (podľa srbského pravoslávneho kalendára).

Turecké vojsko dorazilo do oblasti Kosovho poľa, proti ktorému sa postavili srbsko-bulharské sily za pomoci Albáncov, Valachov a Maďarov. Táto bitka zrejme skončila nerozhodne. Na oboch stranách boli obrovské straty, o život prišli aj obaja vrchní velitelia. Srbsko stratilo v bitke svoje najlepšie vojenské sily, čo využil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a zo severu ho napadol. Srbsko sa stalo vazalským štátom s povinnosťou platiť sultánovi tribut a poskytovať mu vojenskú pomoc. Srbská porážka otvorila tureckej ríši dvere na Balkán. Dnes je Kosovo pole najmultietnickejšou oblasťou Kosova.

Napriek masovému odchodu kresťanských Srbov z Kosova sa nikdy tejto provincie nemienili Srbi vzdať. Stále sa o toto miesto viedli boje, ktoré už stáli nespočetne veľa životov položených za svoju srbskú svätú zem.

Možno si mnohí položia otázku, prečo by som sa o cudziu krajinu mal zaujímať? Skôr si položme otázku, pred čím nás chcel v minulosti chrániť srbský národ? Vpádom Turkov do Európy sa vo veľkej miere zislamizovalo aj albánske obyvateľstvo, ktorému v súčasnosti nie je cudzí obchod so ženami, so zbraňami a s drogami. Samotná teroristická UCK („Kosovská oslobodzovacia armáda“) bola a je financovaná z týchto peňazí. Boli to práve títo teroristi, ktorí začali s čistkami srbského obyvateľstva na území Kosova.

Začiatkom februára 1998 sa rozhodol S. Miloševič netolerovať tieto zverstvá páchané na Srboch a nariadil tvrdú vojenskú ofenzívu. Miesto toho, aby sa ostatné štáty postavili na stranu Srbov brániacich svojich obyvateľov, tak 22. marca 1999 dostal Generálny tajomník Javier Solana od 19 členských krajín NATO rozšírené právomoci nielen na začatie leteckých útokov na pozície protivzdušnej juhoslovanskej obrany, ale aj na ďalšie vojenské ciele.

Pri tomto konflikte sme mohli vidieť, čo je pre dnešný svet tolerantnejšie. Teroristi, mafia, drogy a zbrane sú dôležitejšími zdrojmi príjmov politikov a suverenita vlastného štátu zostala len pre stránky dejepisu. Humanistické organizácie nám vnucujú lásku a rovnosť. Ale ako môžme vidieť všade vo svete, táto láska a rovnosť nikde nefunguje a nikdy ani fungovať nebudú. Cudzí príslušníci našich krajín to dotiahli tak ďaleko, že sa neboja podpaľovať ulice našich európskych miest. A aj napriek týmto násilníckym spôsobom vyjadrovania svojich postojov sú tieto činy ospravedlňované a práve ich kritizovanie sa stáva terčom útokov.

Tolerancia, akej sme učení, neznamená nič len ustupovanie záujmom cudzích skupín. Udalosti v Kosove ako aj ďalšie správy z Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie a ďalších multikultúrnych krajín sú dostatočnými príkladmi toho, že veľkorysý prístup hostiteľa nie je opätovaný. Ulice sa menia v bojové polia. Pokiaľ sa európski ľudia nespamätajú, budú všetci čoskoro riešení ako úbohá terorizovaná menšina – presne tak ako sa to deje v srbskom Kosove.

Zábava