Múdre slovo

Všimli sme si, že mnohí ľudia nesprávne skloňujú priezvisko prvého slovenského prezidenta Tisa. Oslovili sme preto jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Odpovedala nám Mgr. Silvia Duchková:

Kto má otvorené oči, vidí, že celý svet, námestia všetkých a nielen hlavných miest sú preplnené ľuďmi aj koňmi z bronzu a kameňa; náš juh okrem toho aj drevenými vtákmi. Je nad slnko jasnejšie, že stavanie sôch je nielen skrášľovaním miest, ale predovšetkým nenápadným naprávaním ľudskej pamäti. A nadovšetko sú sochy symbolmi! Do oči, sŕdc a hláv vtláčanými pravdami. Samozrejme, platí to všeobecne, teda nielen v ostatnom svete či v ostatnej Európe, ale aj u nás. A napriek tomu je u nás namieste otáznik v nadpise. Lebo my sme prežili – aj bez sôch. Prečo?

Za starých dobrých čias existovali filozofi, ktorí aj žili to, čo učili. Diogenes odmietol všetky pocty a žil v sude. Sokrates nevyužil pripravený útek z väzenia a vypil jed, stojac pevne za svojimi myšlienkami až do konca. Buddha takmer zomrel pri pokuse zistiť, či hladovka a odriekanie vedú k osvieteniu. Vôľa uskutočniť myšlienku dávala týmto filozofom punc opravdivosti a autenticitu; bola pre nich skúšobným kameňom pravdivosti aj žriedlom nových a večne mladých podnetov k mysleniu.

David Duke PhD[Jak již všichni v České republice ví, bylo mi nakonec znemožněno tuto přednášku uskutečnit, aby bylo učitelům i studentům zabráněno ji vyslechnout. Zde je vlastní text oné plánované přednášky. Můžete posoudit, zda bych býval měl právoplatné oprávnění ji přednést a zda by studenti i učitelé univerzity měli právo ji slyšet.]

Jsem mimořádně poctěn, že se nacházím zde v České republice na jedné z nejvýznamnějších univerzit na světě, Karlově univerzitě, stojící na odvážném příkladu Jana Husa, jenž se vzdal svobody i života za právo promlouvat podle svého svědomí k českému národu.

Levin Michael filozofia židia nadradená rasa bieliČi sú niektoré rasy nadradené nad inými, je otázkou, ktorú musia všetci rasoví realisti zvážiť, už len preto, že ich k tomu nútia ich kritici. Len skúste povedať, že bieli sú, v priemere, viac inteligentní ako čierni a povedia vám: „Ó, takže vy si myslíte, že bieli sú nadradení nad čiernymi?“ Ak poviete, že Židia sú, v priemere, viac inteligentní ako Nežidia, budete poučení, že takýto spôsob myslenia viedol k holokaustu.

Kto má veľkého a statočného ducha, pozerá zvrchu na všetko, čo môže človeka postihnúť.
Cicero /str. 63/

Kto chce študovať právo, musí najprv vedieť, od čoho je odvodené slovo právo (ius). Právo je nazvané podľa výrazu spravodlivosť (iustita). Ulpianus; D. 1, 1, 1

Právna veda je znalosť vecí božských i ľudských, veda o spravodlivom a nespravodlivom.
Ulpianus; D. 1, 1, 10, 2

Zábava