Zameranie

Priezor.com sa so svojimi článkami, ako aj rôznymi kampaňami a projektmi, snaží u ľudí odbúravať neprimerané názorové stereotypy, rozbíjať neopodstatnenú dôveru v masové médiá, bojovať za slobodu prejavu, zušľachťovať ľudského ducha a vnášať do myslenia zdravý pragmatizmus a tiež rozvíjať kritické myslenie.

Priezor.com sa profiluje ako politicky nekorektný portál, ovplyvnený národovectvom a rasovým realizmom.

Nezávislosť, pluralita a kredibilita

Internetový portál Priezor.com nie je napojený na žiadnu formálnu či neformálnu organizáciu. V tomto smere je nezávislý. Prispievatelia pracujú na úkor svojho voľného času a bez nároku na honorár.

Informácie spravodajského typu vychádzajú prevažne z hlavných spravodajských agentúr: TASR, SITA, ČTK, AP, REUTERS ap. Priezor.com je tak aj symbolom spravodajskej plurality.

Odborné články, v ktorých sa vyskytujú ťažšie verifikovateľné informácie, sú často doplnené zdrojmi alebo odkazmi na ne.

Autori

Skladba autorov portálu Priezor.com je veľmi rôznorodá. Od študentov cez klasických pracujúcich ľudí stredného veku až po vitálnych dôchodcov. Väčšina autorov píše výlučne pre Priezor.com, no niektorí prispievajú aj do iných médií.

Zábava