ČernochGenetika je snáď najdynamickejšou disciplínou biológie a jej význam (aj) pri objasňovaní tajomstiev ľudského pôvodu, vzhľadu a správania rastie doslova každým dňom. Ťažko si predstaviť modernú medicínu, biológiu, genealógiu či biochémiu bez poznatkov, ktoré prináša práve genetika. V dnešnej dobe sa však vyskytujú prípady, keď sa aj tieto poznatky môžu stať politicky nekorektnými.

Tím výskumníkov pod vedením genetikov Josepha Lachanceho a Sarah Tishkoffovej dospel ku kontroverzným zisteniam. Ich štúdia z vedeckého časopisu Cell naznačuje, že africké obyvateľstvo je geneticky odlišnejšie, ako sa predpokladalo. Už dlhšie je známa skutočnosť, že iba neafrické populácie majú v sebe genetickú stopu od vyhynutého neandertálskeho pračloveka. Zmienený tím vedcov po obsiahlom priekopníckom výskume objavil v africkom genóme stopy doposiaľ neznámeho genetického materiálu. Podľa všetkého sa zdá, že výlučne predkovia dnešných černochov sa krížili s neznámymi hominidmi. Za zmienku stojí aj to, že štúdia opäť potvrdila, že africké obyvateľstvo zamerané na lov a zber sa v daných podmienkach vyvinulo značne rozdielne od obyvateľstva zameraného na chov a obrábanie pôdy (napr. v eurázijskom priestore).

Ďalší dôležitý objav, ktorý nám môže napomôcť pochopiť obrovské rozdiely medzi jednotlivými ľudskými rasami, je v slovenských médiách ignorovaný mlčaním. Napriek tomu je stále zjavnejšie, že genetické vysvetlenie veľkých rozdielov v inteligencii, v náchylnosti ku kriminalite a schopnosti vybudovať a udržať civilizáciu nemožno naďalej prehliadať. Lebo jedine na základe pravdy, akokoľvek politicky nekorektná môže byť, je možné vyriešiť problémy, ktoré zužujú ľudské pokolenie.

Zábava