červená, stužka, AIDS, HIV1. december je medzinárodným dňom boja proti HIV/AIDS. Tento deň je zasvätený zvyšovaniu informovanosti a bdelosti ohľadom nákazy vírusom HIV a ochorenia AIDS. Veľa sa hovorí, a milióny idú na podporu tých, ktorí sú nakazení HIV alebo majú AIDS. Aj podľa posledných štatistík nielen pribúda obyvateľov Slovenska, ktorí boli diagnostikovaní ako HIV-pozitívni, ale zvyšuje sa aj miera rastu ich počtu.

Proti HIV a AIDS však nemožno bojovať bez pochopenia podstatných skutočností a súvislostí, ktoré sú v masových informačných prostriedkoch zamlčiavané. Najmä ide o vysoký súvis HIV a prisťahovalcov z neeurópskych krajín. Aj na Slovensku takmer polovicu diagnostikovaných ako nositeľov vírusu HIV tvorili cudzinci, najčastejšie zo štátov ako Etiópia či India (pričom neodhalených ich môže byť niekoľkonásobne viac). V Poľsku padol za obeť kamerunského prisťahovalca doteraz nespresnený počet Európaniek, ktoré úmyselne nakazil.

Takisto absolútne drvivá väčšina prípadov nakazenia AIDS vyplýva zo situácií, do ktorých sa normálny, slušný človek nedostane. Vyhlásiť vojnu AIDS možno teda len zastavením multikulturalizmu a dodržiavaním mravných hodnôt.

Informačné články o AIDS na Priezor.com:

Zábava